03 April 2023

Visitors: 46

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Enstitü Kurulu Kararları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin

Enstitü Kurulu Kararları  

31.03.2023

 

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde eğitim-öğretimin uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmesine ve bazı konuların Nisan ayında yeniden değerlendirilerek duyurulmasına yönelik verilen kararlar üzerine, Üniversitemiz Senatosu’nun 31.03.2023 tarihli toplantısında alınan kararlar gereği, 2022-2023 eğitim - öğretim yılı bahar döneminin devamında uygulanacak eğitim öğretim süreçlerinin görüşülmesine geçildi.

Görüşme sonunda; 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne mahsus olmak üzere,

1-) Enstitümüz lisansüstü programlarında eğitim ve öğretimin, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam zorunluluğu olmaksızın dersliklerde yüz yüze ve uzaktan öğretim (hibrit) olarak uygulanmasına,

2-) Tez izleme, yeterlilik, tez/proje savunması gibi sınavların, daha öncede uygulanmakta olduğu gibi, yüz yüze veya uzaktan öğretim imkanları ile yapılabilmesine,

3-) Bahar yarıyılı ara sınavlarının "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

4) Yarıyıl sonu sınavlarının, ileride yeniden değerlendirilerek karara bağlanmasına

5-) Ders programlarının güncellenerek 03.04.2023 tarihi itibariyle Enstitü web sitesi üzerinden duyurulmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir