Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022

Gösterim: 672

Yüksekokulumuz Birim Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Yüksekokulumuzun dış paydaşlarının katıldığı ve birimimizin eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan Birim Danışma Kurulu ilk toplantısı 25 Mayıs 2022 çarşamba günü saat 14.00’te online olarak gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim TÜMEN’in açılış konuşmasının ardından, birimimizin kuruluş tarihçesi, fiziki mekanları, personel, öğrenci sayıları ve mezuniyet sonrası yürütülmekte olan faaliyetlere dair kurul üyelerine sunum yapıldı ve daha sonra gündem maddelerine geçildi.

 

Danışma Kurulu üyelerimiz ve öğretim elemanlarımızın katılım sağladığı toplantıda, bölüm ders planlarının dış paydaşlara tanıtımı ve güncellenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Üniversitemiz Uygulamalı Eğitimler Yönergesi tanıtımı, 3+1 işyeri uygulaması, dış paydaşların yüksekokulumuzdan beklentileri, öğrencilere yönelik olarak dış paydaşlar ile gerçekleştirilebilecek staj, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler vb. alanlardaki ortak çalışmalar ve iş birliği olanakları değerlendirildikten sonra bir sonraki toplantının gündem maddelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

 

Paydaşlarımızla verimli ve etkin bir danışma sürecinin başlangıcı olan Yüksekokulumuz Danışma Kurulu toplantısına katılım gösteren Birim Danışma Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyoruz.


Fotoğraflar