Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021

Gösterim: 1705

YAYIN KOŞULU HK.

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YAYIN KOŞULUFen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programların Yüksek Lisans ve Doktora Yayın Koşullarının ;

  1. Lisansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla;
  • Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, enstitümüzde yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren, yüksek lisans tezinden türetilmiş en az 1 adet ulusal/uluslararası makale veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul almış olması koşulu ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır.
  • Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için; enstitümüzde doktora öğrenimine başlama tarihinden itibaren, alanında en az 1 adet dış kaynaklı proje başvurusu yapmak veya danışmanı ile birlikte yapılan bir proje başvurusunda yer almak, en az 1 adet indeksli (SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI) yayının yayımlanması veya kabul almış olması koşulu ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır. Diğer şartlar yönetmeliğin ilgili maddesinde mevcuttur.
  1. Enstitü anabilim dalı başkanlıkları bu asgari şartları sağlamak kaydı ile farklı yayın şartlarını EYK kararı ile uygulayabilir.
  2. Yayın koşulunu sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.
  3. Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.