Tarih: 12 Mayıs 2017

Gösterim: 1183

Üniversitemizde Hocaların Hocası Prof. Dr. Birol Emil’i Ağırladık

Gençlik Festivali kapsamında üniversitemizde "Dil, Kültür ve Edebiyat" konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi, hocaların hocası Prof. Dr. Birol Emil katıldı.

Üniversitemizin kuruluşundan buyana yapılan çalışmalar karşısında mutlu olduğunu ifade eden Emil, “Hiç olmayan bir üniversiteyi temellerinden alarak ileriye götürmek, Rektörümüzün anlattıkları projeleri de dinleyince ve kendilerinin nasıl bir yaratıcılığa sahip olduğunu görünce, bende büyük bir hayret ve takdir hisleri terakki etti. Her şeyi hazır bulanlar hiçbir şey yaratmamaya mahkumdurlar. Hakikaten Bandırma gibi bir şehrimizde ilk ve kurucu Rektörü olarak kısa zamanda bu büyük işleri yapabilmek her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

Konferansta edebiyatın insan hayatındaki öneminden bahseden Emil, edebiyatın kendi içinde dallara bölünmekle birlikte temelde bir bütün olduğunun altını çizdi.
Napolyon Bonapart’ın “Bir insanın tam insan, bir insanın aydın olabilmesi için şiir ve matematik bilmesi gerekir” sözünü hatırlatan Emil, “Bugün Avrupa ve Amerika’da fen bilimlerinin okutulduğu bölümlerde aynı zamanda sosyal bilimler de zorunlu kılınıyor. Aynı şekilde sosyal bilimlerin okutulduğu bölümlerde de matematik okutuluyor. Bütün öteki ilimler ve sanatlar kendi uzmanlık alanlarına göre kainatı tek bir yönü ile inceler. Bütün bu sanatlar ve ilimler içerisinde insanı ve kainatı bir bütün olarak görürler. Büyük bilim adamları, özellikle psikologlar, insanı anlayabilmek için edebiyata müracaat ederler” dedi.

Edebiyatın tesir gücü hakkında da bilgiler veren Emil, konuyla ilgili örnekler paylaştı. Emil, “20. Yüzyılın başlarında Stalin, dönemin tüm sanatçılarına ‘Marksizm’in temel motifleri ile sanat yapılacaktır’ talimatı vermiştir. Bu fikir maalesef bizde de 1940’lardan itibaren yeşermeye başlamıştır. Bizde de işçi-patron, ezen-ezilen gibi bir akım, sosyalist gerçekçilik adı altında yapılanmaya başlamıştır. Edebiyat sanatı, hiçbir ideolojinin ve siyasi fikrin emrinde olamaz. Türk Edebiyatında da ikinci kez okunma gereksinimi duyulmayan edebiyat, Marksizm edebiyatıdır. Edebiyat, önceden hazır fikirlerin bir cendere gibi beynimize geçirilmesinin emrinde olamaz” ifadesinde bulundu.

Edebiyatın insan psikolojisi üzerindeki etkisi hakkında da bilgi paylaşan Emil, “Namık Kemal, milli mücadelenin kazanılmasında “Vatan Mersiyesi” eseri ile etkili olmuştur. Peki edebiyat, bu tesirini nasıl gösteriyor? Birinci husus güzelliktir, diğer husus ise üsluptur. Bu anlamda Türkçe'miz ise uçsuz bucaksız bir okyanustur. Türkçe'miz ile edebiyatın çevresinde kültürümüz oluşmaktadır” diyerek sözlerine son verdi.

Konferans sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Prof. Dr. Birol Emil’e teşekkür plaketi ve Bandırma Gemisi maketi takdim etti. İlgi ile takip edilen konferans sonrasında bilgi yarışması düzenlenerek dereceye girenlere ve tüm katılımcılara hediyeler verildi.


Fotoğraflar