Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024

Gösterim: 604

AUS/ Diğer İndeksli Makaleler

                       AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ / DİĞER İNDEKSLİ MAKALELER

 

 

 1. Esma DİLEK, Özgür TALİH, Halim CEYLAN (2023). Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisinin Yaygınlaştırılması: Türkiye Önerisi. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 6 (2), 353 - 392.

 2. Özgür TALİH, Necla TEKTAŞ (2023). A brief survey on cooperative intelligent transportation systems and applications. International Journal of Automotive Science and Technology, 7 (3), 259-268.

 3. Kaan ÇELİKOK, Özgür TALİH (2023). International Transportation Projects and Türkiye from the Perspective of Transportation Economics. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (2), 400-423.

 4. Özgür TALİH, Kaan ÇELİKOK (2023). Intelligent Transportation Systems and Policies in the World and in Türkiye: Assessment from A Sustainable Transportation Perspective. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14 (100. Yıl Özel Sayısı), 254 – 279.

 5. Özgür TALİH, Sevil Ayça TAŞÇI, Taylan ENGİN (2023). Yerel Yönetimlere Genel Bakış: Türkiye 51 İl Belediyesi Organizasyon Yapısı İncelemesi. Beykoz Akademi Dergisi, 11(2).

 6. Esma DİLEK, Özgür TALİH, Türksel BENSGHİR (2023). Estonya 2007 Siber Saldırılarının İncelenmesi ve Ülkelerin Ulusal Siber Güvenlik Politikalarına Etkileri. Bilgi Yönetimi, 6(2), 332-347.

 7. Ece Sema KORKMAZ, İlyas ÖZER & Serhat Berat EFE (2022). Şehir İçi Otobüs Taşımacılığında Kısa Dönemli Yolcu Sayısı Tahmini . Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi , 5 (2) , 133-145.

 8. Sinem AKKAYA Harun ÖZBAY (2022). Otonom Araçların Akıllı Ulaşım Politikaları Üzerindeki Etkileri. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2),200-210.

 9. Sinem AKKAYA, Taylan ENGİN (2022). Trafik simülasyon yazılımlarına genel bakış. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 157 – 168.

 10. Sinem AKKAYA Necla TEKTAŞ (2022). The effect of world ITS congresses on ITS awareness and dissemination. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 5(1), 94 – 108.

 11. Özgür TALİH, Necla TEKTAŞ (2023). Bir Hizmet Olarak Hareketlilik-MaaS Perspektifi ve Türkiye Analizi. Journal of Transportation and Logistics, 7 (2), 431-463. doi:10.26650/JTL.2022.1197450

 12. Hasan ŞAHİN, Yücel KURTULUŞ & Mehmet TEKTAŞ (2021). Kentiçi Otopark Analizi: Çanakkale İli Örneği. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 4 (1), 16-26. DOI: 10.51513/jitsa.903442

 13. Kübra KOCAKAYA, Taylan ENGİN, Mehmet TEKTAŞ, Umut AYDIN (2021). Türkiye’de Bölgesel Havayolları için Uçak Tipi Seçimi: Küresel Bulanık AHP-TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 4 (1), 27-58. DOI: 10.51513/jitsa.903996

 14. Büşra ŞAHİN, Necla TEKTAŞ (2021). Havacılıkta SWOT Analizi: Türkiye için Durum Değerlendirmesi. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 4 (1), 87-98. DOI: 10.51513/jitsa.903416

 15. Kübra KOCAKAYA, Taylan ENGİN (2020). 22@Barcelona Projesi Analizi; Bandırma Ölçeğinde Uygulanabilirliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3 (1), 71-84.

 16. Sevcan TURAN,  Serhat Berat EFE. (2020). Elektrikli bisiklet paylaşımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi örneği. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(2), 112-122.

 17. Suat ONUR, & Serhat Berat EFE, Elektrikli bisikletle paylaşımlı hareketlilik: Balıkesir Üniversitesi Kampüsü örneği. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(2), 216-226.

 18. Mustafa ŞEN, Adem DALCALI, Feyzullah TEMURTAŞ, Havacılık endüstrisinde kullanılan teknolojilerin dünü, bugünü ve gelecek eğilimleri. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(2), 158-167.

 19. İlker ÖZMEN, Cemil KÖZKURT, (2021). Design of Fuzzy Logic Supported Car Driver Control System. International Journal of Automotive Science And Technology, 5(3), 228-238.

 20. İsmail KOÇAK, Bilal ŞEKER, İSTANBUL T1 VE T4 TRAMVAYI BÖLGESEL İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMASI. Electronic Letters on Science and Engineering, 16(2), 143-152.