25 Nisan 2023

Gösterim: 723

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Doktora

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Doktora

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora programlarına öğrenci alımına başlayan kurumumuz, bünyesinde lisansüstü seviyesinde 2022 yılı itibarıyla 152 öğrenci ile sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Ayrıca 15 yabancı uyruklu öğrenci lisansüstü programına devam etmektedir. 100/2000 Doktora programı kapsamında 3 (üç) öğrenci Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri doktora programına alınmıştır.
Üniversitemizde 15 Kasım 2017 tarihinde T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan 30241 numaralı yönetmelik ile “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” olanakları doğrultusunda üniversiteler, TUBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları çerçevesinde bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri disiplinler arası bir konu ve uygulamaları sektörler arası olduğundan lisansüstü programı Mühendislik, Teknik Bilimler, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin lojistik, ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarını ilgilendiren yapısıyla bilim dünyasına önemli katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Amacı

AUS Uygulama Alanları, AUS ve Yapay Zeka, AUS Haberleşme Sistemleri, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Otomatik Ödeme Sistemleri, Filo Yönetim Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri, Akıllı Şehirler, Otonom ve Akıllı Araçlar, Akıllı Enerji Sistemleri ve AUS, Kent içi Ulaşım Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Akıllı Tüneller, AUS Web ve mobil Uygulamalar, Acil Durum ve Afet Yönetim Sistemleri, Entegrasyon Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası AUS Strateji ve Eylem planları, AUS ve Çevre, Raylı Sistemler, AUS Ekonomisi, Dünya ve Türkiye’de AUS Uygulamaları, Engelliler için Engelsiz Ulaşım, mikromobilite, Toplu Ulaşım, Akıllı Navigasyon ve Yerel Yönetimler için AUS Paylaşımlı Hareketlilik, AUS Mimarisi ve diğer AUS ile ilgili konular çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Detaylar

Programın Adı Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Doktora Programı Programın Dili / Süresi Türkçe / 8 Yarıyıl Eğitim Türü Tam Zamanlı Örgün Öğretim Kazanılan Derece Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Doktora programına kabul koşulları, öğrenci kontenjanları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ile başvuru ve değerlendirme sürecine ait bilgiler her ilan döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.


Program Sorumlusu

 

Ad-Soyad: Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Tel: +90 266 606 1102

E-mail: mtektas@bandirma.edu.tr


Program Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Anabilim Dalı Başkanı-Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Abdullah YEŞİL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Adem DALCALI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Bülent BÜYÜK

Mühendislik ve Temel Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Harun ÖZBAY

Elektrik  Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. İsmail KOÇAK

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Muhammet Nuri SEYMAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Necla TEKTAŞ

Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Abdullah ELEN

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÖKYILDIRIM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aykut DİKER

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cemil KÖZKURT

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emrah DÖNMEZ

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Burak DEMİR

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZER

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MİLANİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARUCU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Berat EFE

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan ENGİN

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Doktora Yeterlik Komitesi

Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ

Anabilim Dalı Başkanı-Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Necla TEKTAŞ

Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Abdullah ELEN

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cemil KÖZKURT

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan ENGİN

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü