31 Mart 2023

Gösterim: 107

EEM-Diğer İndeksli Makaleler

                       ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / DİĞER İNDEKSLİ MAKALELER

 

 

  1. Ahmet Hüdai Kaya, Abdullah Yesil, Yunus Babacan, (2022) A floating CCCII and DDCC based memcapacitor circuit with electronically controllable behavior. Erzincan University Journal of Science and Technology, 15(1), 93-105.

  2. F.K. Bardak, M.N. Seyman i F. Temurtaş, "EEG Based Emotion Prediction with Neural Network Models", Tehnički glasnik, vol.16, br. 4, str. 497-502, 2022. [Online].

  3. DALCALI, A., BALCI, M. Ş., & Sakar, S. (2022). Electromagnetic Energy Harvester Design for Power Transmission Line. Transdisciplinary Journal of Engineering & Science, 13.

  4. Özdemir, M. S., Ocak, C., & Dalcalı, A. (2021, June). Permanent magnet wind generators: neodymium vs. Ferrite magnets. In 2021 3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA) (pp. 1-6). IEEE.

  5. Bayram, M. A., İlyas, Ö. Z. E. R., & Temurtaş, F. (2021). Deep learning methods for autism spectrum disorder diagnosis based on fMRI images. Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, 4(1), 142-155.

  6. Evren, İ. Ş. E. N., & KOÇHAN, Ö. (2020). Fotovoltaik panelin tek diyotlu modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-10.

  7. YAVUZ, İ., & ÖZBAY, H. (2020). Rüzgar Türbinlerinde Kurulum ve Bakım Süreçleri: Bandırma Örneği. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 58-68.

  8. ÖZDEMİR, M. S., DALCALI, A., & Cemil, O. C. A. K. (2020). Akarsu tipi hidroelektrik santraller ve bu santrallerde kullanılan türbin-generatörler. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-75.

  9. KORKMAZ, M. O., YESİL, A., SEYMAN, M. N., & ÇETİN, O. (2020). CMOS Transistörler ile Gerçekleştirilen İkinci Kuşak Akım Taşıyıcısına ait Performans Parametrelerinin Elman Yapay Sinir Ağı ile İncelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-17.