Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023

Gösterim: 2726

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?

Kontenjanlar Aralık ve Temmuz aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz https://bandirma.edu.tr/ ve Enstitümüz web sayfasından   https://fbe.bandirma.edu.tr/ duyurulmaktadır.

2- Lisansüstü programlara başvurular ne zaman yapılıyor?

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

3- Başvuruda kaç tercih hakkımız vardır?

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde kontenjanlara başvuru yapan adayların Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 1 (bir) başvuru hakkı bulunmaktadır.

4- Posta ile başvuru yapabilir miyim?

Başvurular “online” olarak yapılmakta olup, posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

6- Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

7- Yazılı veya Mülakat sınavları nerede ve ne zaman yapılır?

Enstitü web sitesinde ilan edilen yer ve zamanda yapılmaktadır.

8- Sonuçları nereden öğrenebilirim?

Sonuçlar Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır.

9- Kesin kayıtta istenen belgeler hangileridir?

Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında yayınlanmaktadır.

10- Belgelerin asıllarını getirmemiz gerekiyor mu?

Kesin kayıt esnasında Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir.

11- Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde Enstitüye teslim etmem gerekir mi?

İstenilen belgelerin onaylı suretlerini, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra “Kesin Kayıt” döneminde Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

12- Başkası benim adıma kayıt yaptırabilir mi?

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, belgeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmek zorundadır.

13- Mülakat tarihi için yer ve saat bilgisine nereden ulaşabilirim?

Mülakat tarihinden 2 gün önce Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasından  mülakat tarihi ve yerleri ilan edilecektir.

14- Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil koşulu var mı?

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan YDS veya eşdeğeri Sınav notu istenmemektedir.

15 ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı aranmaktadır. Adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

16- ALES’ in geçerlilik süresi nedir?

ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

17 ALES ’e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz. GMAT sınavından minimum 450 Puan Eski GRE sınavından 610, Yeni GRE sınavından ise minimum 149 puan gerekmektedir. (GRE puanı, Quantitative bölümünden alınmış olmalıdır)

18- GRE ve GMAT’ ın geçerlilik süresi nedir?

GRE ve GMAT’in geçerlilik süresi, belgenin üzerinde yazılı süre kadardır. Süre belirtilmemişse, geçerlilik süresi 5 yıldır.

19- Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az ne olmalıdır?

Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir.

20 Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için değerlendirme ölçütü nedir?

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, mülâkat puanının % 20’si, Yabancı dil notunun % 10’u toplanır.

21– Bilimsel Hazırlık  Programı (BHP) nedir?

Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.

Konunun detayları için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız.

22- Özel öğrencilik nedir?

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

23- Derslere devam zorunluluğu var mı?

Yönetmeliğimize göre lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde 70, uygulamalı derslerde 80 devam etmiş olma şartı bulunmaktadır.

24- Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Mezun olma şartı vardır. Ön kayıt tarihlerinde mezun olmadan yapılacak tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

25- ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?

İstenen puan türünde en az 55 ve üstü puan şartı vardır.

26- Almam gerekli zorunlu asgari ders sayısı nedir?

Tezli Yüksek Lisans: Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktoraa– Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

b– Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

27- Enstitü iletişim bilgileri;

Bandırma Onyedi Eylül Üniveristesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma/BALIKESİR

Tel       : 0 266 717 01 17      Faks: 0 266 606 08 96         e-posta: fbe@bandirma.edu.tr