Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020

Gösterim: 2274

Stratejik Hedefler

Enstitümüzün stratejik hedefleri;

Üniversitemizce yeni açılan bölümlerin sayısına bağlı olarak Enstitümüzde bu anabilim dallarının açılmasının sağlanması,

Yüksek lisans ve doktora ders içeriklerinin modern araştırma konuları ve özellikle yöntemlerini de içerecek şekilde her öğretim yılında güncellenmesi,

Lisansüstü tezlerinin uluslararası yayına dönüşme oranının yükseltilmesi,

Diğer üniversite ve enstitüler arasında tercih edilirliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası iş birliğinin artırılması, disiplinler arası çalışmanın desteklenmesi, sanayi işbirliğine gereken önemi verilmesi ve sanayiye yönelik problemlerin tespiti için ziyaret takvimi ve planlarının oluşturulması,

olarak verilmektedir.